Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

GRAĐEVINSKA DOZVOLA FONDU ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNJU

U skladu sa članom 94. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", br. 51/08) objavljuje se da je:

 

CRNOGORSKOM FONDU ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNJU  iz Podgorice izdata građevinska dozvola za izgradnju kolektivnog stambenog objekta sa poslovanjem,  spratnosti Su+P+3+Pk na dijelu KAT.PARC.1544 KO MOJKOVAC-urbanistička parcela br.1 DUP "Centar sa Gornjim Mojkovcem" - zona "G", zavedena pod brojem 09-210-2-4/224 od 30.03.2011. godine.

 

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I

ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE MOJKOVAC

 

 

___________________________________________________________________________
© 2024 Bild studio