+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU

Predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore, JU Centar za socijalni rad za opštine Bijelo Polje i Mojkovac i predstavnici Opštine Mojkovac, u cilju promovisanja većeg stepena ostvarivanja prava djece i omladine sa smetnjama i teškoćama u razvoju, njihovu socijalizaciju i integraciju u zajednicu  na principima jednakih mogućnosti i pripreme za inkluzivno obrazovanje, ili povećanje samostalnosti i vještina, potpisali su Memorandum o razumijevanju za osnivanje i izgradnju objekta Dnevnog centra za djecu  i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u opštini Mojkovac.

Strane potpisnice su saglasne da zajedno i koordinirano rade na svi aktivnostima vezanim za osnivanje Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju, da obezbijede sve relevantne podatke i izvrše istraživanja koja se tiču rješavanja problema djece i omladine sa smetnjama i teškoćama u razvoju, da objekat koji se gradi isključivo služi za potrebe djece i omladine sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Opštini Mojkovac.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja i JU Centar za socijalni rad za Bijelo Polje i Mojkovac, u skladu sa Memorandumom, izneđu ostalih, preuzimaju obaveze: obezbjeđenja finansijskih sredstava za izgradnju Dnevnog centra, daju punu podršku u vidu stručne i tehničke pomoći u implementaciji svih aktivnosti koje se odnose na osnivanje i funkcionisanje Dnevnog centra.

Opština Mojkovac, u skladu sa potpisanim Memorandumom, između ostalog, se obavezuje da obezbijedi lokaciju za izgradnju Dnevnog centra, obezbijedi sve potrebne dozvole i saglasnosti za izgradnju objekta, obezbijedi stručni nadzor, izgradi infrastrukturne priključke za objekat, da bude nosilac svih poslova vezanih za izgradnju objekta, da bude osnivač JU Dnevnog centra u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti.

Potpisnici Memoranduma su:

za Ministarstvo rada i socijalnog staranja, ministar dr Suad Numanović

za JU Centar za socijalni rad za opštine Bijelo Polje i Mojkovac, direktor Zlata Lukač i

za Opštinu Mojkovac, vd predsjednik opštine Radojica Vlaović

Tekst potpisnog Memoranduma možete pogledati na sajtu klikom na link DOKUMENTI ZA DOWNLOAD.

 

____________________________________________________________________________________________

© 2020 Bild studio