+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

JAVNI POZIV

 

OPŠTINA MOJKOVAC


Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine,

stambeno komunalne poslove i saobraćaj

 

Upućuje


JAVNI

P O Z I V


Javnim predzućima, građanima, mjesnim zajednicama, nevaldinim organizacijama, privrednim društvima i ustanovama, Sindikatu, političkim strankama i drugim zainteresovanim organizacijama da se svojim sugestjama i zahtjevima uključe u izradu sledećih planskih dokumenata:


- Detaljni urbanistički plan “Centar sa Gornjim Mojkovcem“ i

- Detaljni urbanistički plan „Sportska zona“


Mole se građani da ukoliko imaju promjena u vlasničkim listovima i eventualnih planova za izgradnju na svojoj imovini da dostave zahtjeve uz kopiju plana parcele kod ovog Sekretarijata.

Zahtjevi će se primati svakog radnog dana do 25.09.2011.godine.

 


SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA, ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

 

© 2021 Bild studio