+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

KONKURS ZA RASPODJELU SREDSTAVA OD IGARA NA SREĆU ZA 2011.

 

Sekretarijat za društvene djelatnosti, propise i kadrove Opštine Mojkovac

 

 

O B A V J E Š T A V A

zainteresovane subjekte

 

 

da je Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću Vlade CG raspisala Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2011. godinu.

 

Dijelom prihoda od igara na sreću finansiraće se iznosom od 2.530.000,00 € planovi i pogrami organizacija u sljedećim oblastima:

 

1. Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

2. Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

3. Razvoj sporta

4. Kultura i tehnička kultura

5. Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine

6. Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

 

Konkurs traje do 05.10.2011. godine.

 

Sve informacije vezane za Konkurs i uslove, kao i potrebni formulari mogu se pronaći na sajtu Ministarstva finansija: http://www.mif.gov.me/rubrike/konkurs_igre_na_srecu.

 

 

SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, PROPISE I KADROVE

OPŠTINE MOJKOVAC

© 2021 Bild studio