+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

OTVOREN POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZRADU PROJEKTA

Obavještavaju se zainteresovani subjekti da je otvoren poziv za dostavljanje ponuda za izradu Projekta geotehnickih istraživanja i Elaborata o izvršenim geotehnickim istraživanjima za nivo Glavnog projekta sanacije klizišta „Stevanovac“, na lokalnom putu Lepenac – Mojkovac (stari put).

Zahtjev za dostavu ponuda i Projektni zadatak možete preuzeti ovdje na sajtu klikom na link DOKUMENTI.

Ponude dostaviti na adresu Opštine Mojkovac, trg Lj. Bakoča bb, 84205 Mojkovac.
Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 21.10.2011. godine do 12 časova na arhivi Opštine Mojkovac.
Ponude će biti javno otvorene dana 21.10.2011. u 13 časova.
© 2021 Bild studio