+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

Javna rasprava - DUP "Sportska zona" i "Centar sa G.Mojkovcem"

Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine, komunalno stambene poslove i saobraćaj, Opštine Mojkovac

 

OBAVJEŠTAVA

 

zainteresovane građane, preduzeća, ustanove i organe da je Nacrt detaljnog urbanističkog plana "Sportska zona" i Nacrt izmjene i dopune DUP "Centar sa Gornjim Mojkovcem" stavljen na javnu raspravu.

Javna rasprava o Nacrtu predmetnih planova počinje dana 25. juna 2012. godine i traje do 17. jula 2012. godine.

Svi zainteresovani mogu izvršiti uvid u Nacrte planova u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine, komunalno stambene poslove i saobraćaj Opštine Mojkovac, trg Lj. Bakoča bb, upravna zgrada PTP "Bojna njiva", prvi sprat, radnim danima od 11-14 časova, zaključno sa 16. julom 2012. godine.

Javna diskusija o Nacrtu planova biće održana dana 17. jula 2012. godine sa početkom u 12 časova, u prostorijama centra za kulturu "Nenad Rakočević" u Mojkovcu, kada će obrađivač izvršiti prezentaciju Nacrta.

Sve sugestije i primjedbe na Nacrt planova u pisanoj formi dostaviti na adresu Opštine Mojkovac, Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine, komunalno stambene  poslove i saobraćaj do 20. jula 2012. godine.

 

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA, ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE,

KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

OPŠTINE MOJKOVAC

shadowshadowshadow

© 2022 Bild studio