+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

Javni poziv za učešćena javnom nadmetanju za prodaju pokretnih stvari

CRNA GORA

OPŠTINA MOJKOVAC

KOMISIJA ZA PRODAJU POKRETNIH STVARI

BR.05

Na osnovu člana 5. stav 2. Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Sl.list CG“ br.44/10), člana 1. i 2.. Odluke o prodaji pokretnih stvari („Sl.list Cg-opštinski propisi“ br.32/2011), Komisija za sprovođenje postupka objavljuje


JAVNI POZIV

Za učešće na javnom nadmetanju na kojem će se vršiti prodaja pokretnih stvari


Naziv prodavca: Opština Mojkovac, Trg Ljubomira Bakoča bb

Matični broj:02007100

Predmet javnog nadmetanja: Utovarivač zglobno točkaš, marka i tip "14.oktobar" ULT 220, bager gusjeničar, marka i tip "Radoje Dakić" TG 1000 i uređaj za soldifikaciju.

Opis imovine: prodaju se  utovarivač zglobno točkaš, marka i tip "14.oktobar" ULT 220, bager gusjeničar, marka i tip "Radoje Dakić" TG 1000, locirani ispred Vatrogasnog doma u Mojkovcu  i uređaj za soldifikaciju lociran na platou ulaznog dijela saniranog Jalovišta Rudnika olova i cinka u Mojkovcu (neposredna blizina magistralnog puta Mojkovac – Podgorica).

Građevinske mašine sukorišćene prilikom izvođenja građevinskih radova (iskopa) i nalaze se u ispravnom stanju Uređaj za soldifikaciju je prestao da se koristi u junu 2010.godine, kada je završena faza soldifikacije muljevitog materjala Jalovišta Rudnika olova i cinka u Mojkovcu.

Skupština Opštine Mojkovac je donijela Odluku  o prodaji pokretnih stvari br.05-203 od 29.12.2011.godine.

Zainteresovana lica mogu pogledati predmete aukcijske prodaje 16.07.2012.godine u vremenu od 09-15h.

Prijave za učešće na postupku javnog nadmetanja dostavljaju se naslovljene na adresu Komisije za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, u pisarnici Opštine Mojkovac.

Uplata depozita u iznosu od 10% vrijednosti, dostavlja se Komisiji najkasnije u roku od dva dana prije dana određenog za održavanje aukcijske prodaje (17.07.2012.godine), na žiro račun.br.535-9543-65-Glavni račun Trezora lokalne uprave.

Postupak javnog nadmetanja (aukcijska prodaja) će se obaviti dana 19.07.2012. godine u prostorijama Vatrogasnog doma u Mojkovcu, Ul.Vojislava Šćepanovića bb.sa početkom  u 11.00h.

Registracija učesnika će se vršiti od 10.00-10.30h u prostorijama Vatrogasnog doma, na dan održavanja aukcije.

Rok za uplatu cjelokupnog iznosa cijene i preuzimanje kupljene stvari je 7 (sedam) dana.

Za dodatne informacije obratiti se kontakt osobi Draganu Markoviću, na  mob.tel.069/456-936 ili lično u prostorijama Vatrogasnog doma.

 

DETALJNIJI OPIS PREDMETNE AUKCIJE MOŽETE PREUZETI OVDJE KLIKOM NA lINK: JAVNI POZIV.

 

KOMISIJA ZA PRODAJU POKRETNIH STVARI OPŠTINE MOJKOVAC

 

PREDSJEDNIK

Dragan Mrdak

© 2022 Bild studio