Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

Razvoj ženskog preduzetništva

Program rodne ravnopravnosti koji zajedno sprovode Delegacija EU, Program Ujedinjenih nacija za razvoj i Ministarstvo pravde CG, Odjeljenje za rodnu ravnopravnost, u naredne dvije godine namjerava da pruži podršku razvoju ženskog preduzetništva u 5 crnogorskih opština: Pljevlja, Žabljak, Cetiinje, Mojkovac i Kolašin.

Cilj programa je da se:

- poveća informisanost o mogućnostima za razvoj ženskog preduzetništva na nivou opštine

- povećaju kapaciteti opštinskih službi da pruže strukturisanu i kontinuiranu podršku za razvoj ženskog preduzetništva

- organizuju obuke za žene koje su zainteresovane da započnu sopstveni posao i da im se olakša pristup izvorima finansiranja koji su na raspolaganju (krediti, posebni programi pomoći i sl.)

- obezbijedi sistem savjetovanja i monitoringa za preduzetnice tokom prve godine rada

- omogući umrežavanje na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.

 

U okviru programa biće angažovan konsultant, čiji će posao biti da u narednih 16 mjeseci, u direktnoj i svakodnevnoj komunikaciji sa opštinskom službom zaduženom za ekonomski razvoj, radi na izgradnji kapaciteta lokalnih službenika da informišu potencijalne preduzetnice o poslovnim mogućnostima i da im pruže podršku u toku rada. Takođe, zadatak konsultanta će biti da podstiče saradnju između lokalnih preduzetnika, građana i nevladinih organizacijau opštini i da pomogne u izgradnji veza među preduzetnicima unutar opštine, kao i sa ostalim opštinama u Crnoj Gori. Konsultant će se takođe, angažovati oko organizovanja i izvođenja treninga za preduzetnike.

 

Sve informacije o konkursu nalaze se na sledećem linku.

 

© 2023 Bild studio