Radno vrijeme 07.00-15.00; +382 50 472 135; +382 50 470 272; opstinamojkovac@t-com.me       

Odluka o raspodjeli sredstava NVO iz Budžeta za 2012.

Na osnovu člana 17 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama ("Sl.list CG"-opštinski propisi, broj  15/2012), Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama Opštine Mojkovac na sjednici održanoj 26.10.2012. godine donijela je Odluku o raspodjeli sredstava koja su Budžetom opštine Mojkovac za 2012. godinu opredijeljena za raspodjelu nevladinim organizacijama.

 

Odluku možete preuzeti klikom na link ODLUKA.

 

KOMISIJA ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

shadowshadowshadow

© 2022 Bild studio