Radno vrijeme 07.00-15.00; +382 50 472 135; +382 50 470 272; opstinamojkovac@t-com.me       

Kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama

Poštovani,

pozivamo Vas da dana 29.11.2012.godine sa početkom u 11 časova u sali hotela "Dulović" prisustvujete jednodnevnom seminaru na temu "Suzbijanje nasilja u porodici i pružanje podrške žrtvama nasilja", čime će Opština Mojkovac učestvovati u Međunarodnoj kampanji 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama.

Cilj seminara je da pruži osnovne saznajne okvire koji će omogućiti percepciju pojma nasilja nad ženama, razumijevanja uzroka nasilja i situacije u kojoj se nalaze žene koje su žrtve nasilja, podatke o postupcima koje stručno lice primjenjuje u okviru svog posla i na koji način vrši intervenciju kao i konkretne savjete i uputstva za rad u cilju sprečavanja nasilja nad ženama.

Seminar je namijenjen stručnim licima koja u obavljanju svog posla dolaze u kontakt sa ženama koje su žrtve nasilja i čija intervencija može imati direktan uticaj na razrješenje tog problema.

Detaljnije o Međunarodnoj kampanji možete pronaći OVDJE.


S poštovanjem,

 

GLAVNI ADMINISTRATOR

Maja Ikervari

© 2022 Bild studio