Radno vrijeme 07.00-15.00; +382 50 472 135; +382 50 470 272; opstinamojkovac@t-com.me       

Konkurs za stipendiranje 35 studenata za školsku 2012/2013.

Sekretarijat za društvene djelatnosti, propise i kadrove Opštine Mojkovac, na osnovuu člana 3 Odluke o stipendiranju studenata ("Sl.list RCG"-opštinski propisi, broj 42/06), raspisuje

KONKURS

za stipendiranje 35 studenata za školsku 2012/2013.godinu

 

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti dvije završne godine osnovnih studija, koji su državljani CG i imaju prebivalište na teritoriji Opštine Mojkovac i koji nijesu korisnici stipendije od strane drugog subjekta.

 

Prijavu na Konkurs možete preuzeti na pisarnici opštine ili ovdje na sajtu klikom na sledeći link: PRIJAVA.

 

Konkurs je otvoren do 26.12.2012. godine


Prijavu sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti slati poštom na adresu: Opština Mojkovac - Sekretarijat za društvene djelatnosti, propise i kadrove - Komisija za dodjelu stipendija, trg Lj. Bakoča, 84205 Mojkovac ili predati na pisarnici Opštine.

 

Detaljnije o uslovima i rokovima možete pogledati ovdje klikom na sledeći link: KONKURS.

 

SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, PROPISE I KADROVE

OPŠTINE MOJKOVAC

 

shadowshadowshadow

© 2022 Bild studio