+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

Rang lista za dodjelu studentskih stipendija 2012/2013.

OPŠTINA MOJKOVAC

Komisija za dodjelu studentskih stipendija

Broj 01-25

Mojkovac, 15.01.2013. godine

 

Komisija za dodjelu studentskih stipendija utvrdila je:

 

RANG LISTU

za dodjelu studentskih stipendija za 2012/2013. godinu

 

Prirodno-matematički fakultet:

Vidaković Slađana (8.0)

 

Elektrotehnički fakultet (energetika):

Baković Andrijana (6.61)

 

Poljoprivredni fakultet:

Minić Nikolina (8.28)

 

Pravni fakultet (pravne nauke):

Bogavac Darka (9.27)

Bjelajac Marija (8.60)

 

Ekonomski fakultet (ekonomija):

Dedejić Ivana (9.55)

Leković Vesna (8.96)

 

Fakultet političkih nauka:

Veljović Andrijana (7.72) - socijalni rad

Fuštić Vladimir (6.96) - novinarstvo

 

Fakultet za turizam i hotelijerstvo:

Vuković Tijana (8.25)

Zejak Dalibor (8.23)

 

Filološki fakultet:

Miletić Sanja (7.07)

 

Medicinski fakultet:

Kruščić Ana (8.21)

 

Fakultet primijenjene fizioterapije:

Rajković Mirjana (6.95)

 

Građevinski fakultet:

Čović Milica (8.37)

Zejak Baćo (6.91)

 

Arhitektonski fakultet:

Vukadinović Milisav (8.79)

 

Farmaceutski fakultet:

Baković Slađana (7.29)

 

Psihologija:

Marković Tijana (7.37)

 

Fakultet dramskih umjetnosti:

Medojević Mirjana (9.33)

 

Fakultet likovnih umjetnosti

Vuković Ilija (9.42)

 

Muzička akademija: /

Učiteljski fakultet: /

 

Predškolsko vaspitanje:

Babović Mileva (7.48)

 

Saobraćajni fakultet:

Minić Petar (6.50)

 

Mašinski fakultet: /

 

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje:

Milačić Bojan (6.69)

 

Stomatološki fakultet:

Medojević Anđela (8.43)

 

Defektološki fakultet: /

 

Kandidati koji nijesu zadovoljni utvrđenom Rang listom, mogu podnijeti pismeni prigovor predsjedniku Opštine Mojkovac u roku od 8 dana od dana objavljivanja Rang liste na oglasnoj tabli Opštine.

Rang lista objavljena na oglasnoj tabli Opštine dana 15.01.2013. godine

 

Rang listu možete preuzeti klikom na link RANG LISTA 2012/2013.

KOMISIJA

Maja Ikervari, predsjednik

Milica Ristić, član

Dragica Vučinić, član

shadowshadowshadow

© 2021 Bild studio