+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

Poziv građanima za uvid u birački spisak

Sekretarijat za opštu upravu opštine Mojkovac, poziva građane da iskoriste pravo uvida u Birački spisak, kako bi doprinijeli da podaci u istom budu potpuni i tačni.

a

Građani opštine Mojkovac mogu izvršiti uvid u Birački spisak radi upisa, brisanja, dopuna, izmjena ili ispravki podataka upisanih u Biračkom spisku.

a

Uvid u Birački spisak može se izvršiti svakog radnog dana od 07-15 časova u kancelariji matične službe, zgrada Opštine Mojkovac, do zaključenja Biačkog spiska povodom održavanja Predsjedničkih izbora.

a

Sve informacije vezane za Birački spisak, građani mogu dobiti na broj telefona: 050/472 - 119 i 472 - 112.

 

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU

OPŠTINE MOJKOVAC

shadowshadowshadow

 

© 2021 Bild studio