Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

Konkurs za ideje/projekte za zeleni biznis

Fond za aktivno građanstvo- fAKT u partnerstvu sa Fondom braće Rokfeler, objavljuje konkurs za odabir "zelenih ideja" sa ciljem da podstakne pojedince, poljoprivredna gazdinstva, mala preduzeća i nevladine organizacije da razviju inovativne biznis ideje koje su zasnovane na principima održivog razvoja.

Rok za podnošenje predloga projekta je 14.jun 2013. godine do 16 časova.

Cilj je da se prepoznaju i podrže ideje sa najvećim potencijalom da ostvare značajan uticaj u određenoj lokalnoj zajednici, u svim aspektima održivog razvoja, a koje zadovoljavaju naredne kriterijume:

- Ideja/projekat je u embrionalnoj fazi, ili je njena realizacija tek započeta

- Ista nije starija od 2 godine i nije ostvaren godišnji obrt veći od 10.000€

- U potpunosti je zasnovana na lokalnim resursima

- Zasniva se na detaljnom planu ili na razrađenoj ideji o realizaciji na ekološki prihvatljiv način

- Zapošljava lokalno stanovništvo i zasniva se na tradicionalnim vještinama rada

- Postoji plan ili ideja za razvoj

- Urađena je procjena lokalnog tržišta i postoji tražnja; takođe nosilac ideje treba da pokaže da je svjestan konkurencije i da predstavi komparativne prednosti svoje ideje/projekta

- Podržava revitalizaciju tradicionalne lokalne ekonomije (tradicionalnih djelatnosti) i povezivanje ljudi sa svojom zajednicom

- Radi se o jedinstvenom projektu/ideji za koju nije obezbijeđena finansijska podrška od strane državnih organa, lokalnih vlasti ili međunarodnih razvojnih agencija

 

Na konkurs mogu da se prijave pojedinci (državljani Crne Gore), poljoprivrena gazdinstva, privredna društva (konkretno: malo preduzeće), ili nevladina organizacija registrovani u Crnoj Gori.

 

Tri najbolje ocijenjene ideje će učestvovati na Regionalnom forumu "Filantropija za zelene ideje na Zapadnom Balkanu", koji Fond braće Rokfeler (RBF) organizuje u Makedoniji (u Mavrovu) u periodu od 26-29. jula 2013. Na forumu će biti predstavljeno 15 "zelenih ideja" iz 5 zemalja, a 3 najbolje rangirane će osvojiti po 10,000 USD.

 

Ukoliko na Regionalnom forumu nijedna od tri biznis ideje iz Crne Gore ne osvoji nagradu od 10,000 USD najbolje rangirana će od fAKT-a dobiti finansijsku podršku u iznosu od 4.000 EUR.

 

Klikom na naredne linkove preuzmite:

Fakt - objava konkursa zelena ideja 2013.

Fakt - prijavni formular za konkurs zelena ideja 2013.

 

Više informacija možete pronaći na sajtu www.faktcg.org.

 

shadowshadowshadow

 

© 2023 Bild studio