+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

Javna rasprava-Nacrt LAP-a za unapređenje socijalne inkluzije

Na osnovu člana 109 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list RCG“br.42/03,28/04,75/05 i 13/06“) i („Sl.list.CG“br.88/09,3/10 i 38/12“) i člana 21 Odlike o ušešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl.list RCG br /2005 opštinski propisi“), Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti, stavlja na javnu raspravu:


 

Nacrt Lokalnog akcionog plana za unapređenje socijalne inkluzije/

razvoj lokalnih socijalnih servisa za period 2014 – 2018.godine

 


Pozivaju se zainteresovani građani,  nevladine i druge organizacije,  mjesne zajednice, javne službe,  a posebno subjekti kojima se ovim  planom utvrđuju prava i obaveze, da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta Lokalnog akcionog plana za unapređenje socijalne inkluzije(2014 – 2018.)

Javna rasprava traje od 26.02.do  14.02.1014.godine.


Predlozi, primjedbe, sugestije i mišljenja na nacrt Plana mogu se predati u pisanoj formi Sekretarijatu za opštu upravu i društvene djelatnosti u kancelariji br 7  ili na mail adresu milicamedojevicristic@gmail.com.

 

Preuzmite tekst klikom na link NACRT LAP SOCIJALNA INKLUZIJA.

 

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

OPŠTINA MOJKOVAC

shadowshadow


© 2021 Bild studio