+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

Javni poziv-prodaja nepokretnosti KP 271

Komisija za sprovođenje postupka prodaje neporketnosti- građevinskog zemljišta, objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda

za prodaju nepokretnosti

 

Predmet javnog poziva je građevinsko zemljište na urbanističkoj parceli br. 271, koja se nalazi u zahvatu Izmjene i dopune DUP-a ,,Centar sa Gornjim Mojkovcem“, (Sl. list Crne Gore – Opštinski propisi“, br. 19/2013), koja se sastoji dvije katastarske parcele i to: katastarske parcele br. 1633/28, površine 113m2 i katastarske parcele br. 1645, površine 33m2, koje su upisane u listu nepokretnosti br. 102 KO Mojkovac, opština Mojkovac.

Procijenjena ukupna vrijednost za obje nevedene nepokretnosti iznosi 5.402,00 € (Eura).

Ponude se predaju Opštini Mojkovac, na adresi Trg Ljubomira Bakoča bb, 84205, Mojkovac, svakog radnog dana od objavljivanja ovog javnog poziva u periodu od 10:00 časova do 12:00 časova, najkasnije do 23. maja 2018. godine /srijeda/ do 12:00 časova, neposrednom predajom na pisarnici Opštine Mojkovac.

Javno otvaranje ponuda će sprovesti Komisija Opštine Mojkovac, dana 23. maja 2018. godine u Multimedijalnoj sali - administrativna zgrada Opštine Mojkovac, Trg Ljubomira Bakoča bb, 84205, Mojkovac, sa početkom u 12:30 časova.

DETALJNIJE

o uslovima učešća, prijavi, registraciji, depozitu, preuzmite dokument

JAVNI POZIV - PRODAJANEPOKRETNOSTI-ZEMLJIŠTA.

 

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA PRODAJE NEPOKRETNOSTI

OPŠTINE MOJKOVAC

______________________________________________________

© 2020 Bild studio