+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

OBAVJESTENJE

 

U skladu sa članom 94. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", br. 51/08) objavljuje se da je:

ILINČIĆ MILIĆU iz Gornjih Polja - Mojkovac izdata građevinska dozvola za rekonstrukciju porodično stambene zgrade (P+1) na KAT.PARC.262 KO Gornja Polja, zavedena pod brojem 09-5/51-569 od 02.12.2010. godine, a prema zahtjevu od 01.12.2010. godine.

 

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE MOJKOVAC

© 2020 Bild studio