Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

GRAĐEVINSKA DOZVOLA

 

U skladu sa članom 94. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", br. 51/08) objavljuje se da je:

 

JU CENTAR ZA KULTURU "Nenad Rakočević"  Mojkovac izdata građevinska dozvola za rekonstrukciju instalacija u okviru objekta, adaptaciju i sanaciju u postojećim horizontalnim i vertikalnim gabaritima objekta Doma kulture spratnosti Po+P+1 na dijelu KAT.PARC.132 KO MOJKOVAC, zavedena pod brojem 09-582-2/1 od 21.01.2011. godine.

 

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I

ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE MOJKOVAC

 

 

___________________________________________________________________________

© 2024 Bild studio