Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

Proaktivan pristup informacijama - Sekretarijat za opštu upravu

Poštovani na ovoj stranici možete pronaći sadržaje vezane za pristup informacijama u nadležnosti Sekretarijata

ZAKONI

- Zakon o upravnom postupku
- Zakon o lokalnoj sampoupravi 
- Zakon o državnim službenicima i namještenicima
- Zakon o državnoj upravi
- Zakon o boračko-invalidskoj zaštiti
- Zakon o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama
- Zakon o nevladinim organizacijama
- Zakon o sportu
- Zakon o sprečavanju korupcije
- Zakon o slobodnom pristupu informacijama
- Zakon o spomen obilježjima
- Zakon o administrativnim taksama

STATUT I POSLOVNIK 

Statut Opštine Mojkovac ("Sl.list CG - opštinski propisi" br.29/18)
- Poslovnik o radu Skupštine Opštine Mojkovac ("Sl.list CG - opštinski propisi" br.37/18)

ODLUKE

 

- Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Mojkovac ("Sl.list CG - opštinski propisi" br.52/2022)  

- Odluka o pravima iz socijalne i dječje zaštite
- Odluka o sufinansiranju sporta
- Odluka o stipendiranju studenata
- Odluka o kriterijumima i načinu raspodjele sredstava NVO 
- Odluka o podizanju spomen-obilježja davanjem naziva trgu i ulicama
- Odluka o lokalnim administrativnim taksama 

 

UPUTSTVA 

- Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja


OSTALO

Izvještaj o radu Sekretarijata

Vodič za slobodan pristup informacijama u nadležnosti Sekretarijata
Obrazac zahtjeva za slobodan pristup informacijama
Pravilnik o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta Sekretarijata 
Spisak zaposlenih 

Spisak funkcionera i njihovih zarada u Opštini Mojkovac

Program podizanja spomen-obilježja
Program podizanja spomen-obilježja - prilog
Pravilnik o bližim kriterijumima za raspodjelu sredstava sufinansiranje programa rada sportskih klubova

PLAN INTEGRITETA OPŠTINE MOJKOVAC 2022-2024. 

OSTALE INFORMACIJE 

Pregled usvojenih zahtjeva za slobodan pristup informacijama iz nadležnosti Sekretarijata za opštu upravu, društvene djelatnosti i kadrovska pitanja 

JAVNE NABAVKE 

UGOVORI

JAVNI REGISTRI I JAVNE EVIDENCIJE
Djelovodnik
Upisnik prvostepenog upravnog postupka po službenoj dužnosti
Upisnik drugostepenog upravnog postupka
Upisnik slobodnog pristupa informacijama

© 2024 Bild studio