+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI DUP "CENTAR SA GORNJIM MOJKOVCEM"

 

 

Na osnovu člana 31.-51. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", br. 51/08) i Statuta Opštine Mojkovac ("Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 31/10), a u skladu sa Jednogodišnjim planom uređenja prostora ("Sl.list CG"-opštinski propisi, br 19/11) dana 21.06.2011. godine, predsjednik Opštine Mojkovac donosi

 


ODLUKU

o pristupanju izradi izmjena i dopuna

Detaljnog urbanističkog plana "Centar sa Gornjim Mojkovcem".

 


 

Tekst navedene Odluke možete preuzeti u dijelu DOKUMENTI ZA DOWNLOAD.

 

 

 

© 2021 Bild studio