Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

ODLUKA O IZRADI DUP "SPORTSKA ZONA"

Na osnovu člana 31.-51. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", br. 51/08) i Statuta Opštine Mojkovac ("Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 31/10), a u skladu sa Jednogodišnjim planom uređenja prostora ("Sl.list CG"-opštinski propisi, br 19/11) dana 21.06.2011. godine, predsjednik Opštine Mojkovac donosi

 

ODLUKU

o pristupanju izradi Detaljnog urbanističkog plana "Sportska zona"

 

Tekst navedene Odluke možete preuzeti u dijelu DOKUMENTI ZA DOWNLOAD.

 

© 2024 Bild studio