+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

Javna rasprava Nacrt odluke izmjene i dopune Statuta Opštine Mojkovac

Komisija za izradu Nacrta odluke o izmjeni Statuta opštine Mojkovac,

 

OBAVJEŠTAVA

 

zainteresovanu javnost da je Skupština opštine Mojkovac na sjednici održanoj 29.06.2012. godine donijela je Odluku o utvrđivanju teksta Nacrta odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Mojkovac, br. 05-67.


Tekstove Odluka o imenovanju Komisije, Nacrta odluke o izmjenama Statuta i stavljanja Nacrta odluke na javnu raspravu, kao i poziv zaintersovanoj javnosti za učešće u javnoj raspravi možete preuzeti klikom na odgovarajući link.

 

POZIV NA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI

ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE

NACRT ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPŠTINE MOJKOVAC

ODLUKA O UTVRĐIVANJU TEKSTA NACRTA ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA I STAVLJANJU NA JAVNU RASPRAVU.


Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Statuta daje se na javnu raspravu od 02.07.2012. i traje do 20.07.2012. do 12h.

Svi zainteresovani mogu izvršiti uvid u Nacrt predmetnog akta u prostorijama Opštine Mojkovac u vremenu od 09-12 časova, ili ga preuzeti ovdje na sajtu klikom na link NACRT ODLUKE.


Sugestije, perdloge i primjedbe na Nacrt odluke o izmjenama Statuta opštine Mojkovac, u pisanoj formi, potrebno je dostaviti Komisiji za izradu Nacrta predmetne odluke do 20.07.2012. godine do 12 časova.

 

shadowshadowshadow


© 2021 Bild studio