+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

Konkurs za stipendiranje studenata za školsku 2018/2019

Opština Mojkovac, Sekretarijat za opštu upravu, društvene djelatnosti i kadrovska pitanja, na osnovu člana 3 Odluke o stipendiranju studenata ("Sl.list RCG"-opštinski propisi, br. 42/06), objavljuje

KONKURS

za stipendiranje 38 studenata za školsku 2018/2019.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti dvije završne godine osnovnih i specijalističkih studija koji po prvi put upisuju školsku godinu za koju se stipendija traži, koji su državljani CG i imaju prebivalište na teritoriji Opštine Mojkovac i koji nijesu korisnici stipendije od strane drugog subjekta.

Prijavu na Konkurs možete preuzeti na pisarnici opštine ili ovdje na sajtu klikom na sledeći link: PRIJAVA.

Konkurs je otvoren zaključno sa 22.02.2019. godine

 

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti slati poštom na adresu: Opština Mojkovac - Sekretarijat za opštu upravu, društvene djelatnosti i kadrovska pitanja- Komisija za dodjelu stipendija, trg Lj. Bakoča bb, 84205 Mojkovac ili predati na pisarnici Opštine.

A

Detalje konkursa, obrazovne profile koji se stipendiraju, uslove, rokove i detalje o potrebnoj dokumentaciji preuzmite klikom na link: KONKURS 2018/2019.

 

Rang lista za dodjelu stipendija biće objavljena na oglasnoj tabli Opštine i na web sajtu Opštine dana 27.02.2019.

 

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI

I KADROVSKA PITANJA OPŠTINE MOJKOVAC

 shadowshadow

© 2020 Bild studio