Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

SLP info u posjedu organa uprave Opštine Mojkovac

Poštovani na ovoj stranici možete pronaći zahtjeve za slobodan pristup informacijama, kontakt osobe za postupanje po zahtjevima.

 Ovlašćene lica Opštine Mojkovac za postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama

 sha

DOWNLOAD

- Zakon o slobodnom pristupu informacijama
- Uredba o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama
Zahtjev za pristup informacijama pdf_button

 sha

PROAKTIVAN PRISTUP
INFORMACIJE KOJE SU U POSJEDU:
  

-Predsjednika-Službe predsjednika

-Službe Glavnog administratora

-Skupštine opštine

-Sekretarijata za urbanizam, stambeno komunalne poslove i saobraćaj

-Sekretarijata za opštu upravu, društvene djel.i kadrov.pitanja

-Sekretarijata za finansije i privredu

-Komunalne policije

-Službe zaštite

 sha 

 Knjiga procedura i Pravilnici o sistematizaciji 
sha

Spisak funkcionera i njihovih zarada u Opštini Mojkovac

sha

Spisak zaposlenih u organima lokalne uprave Opštine Mojkovac

sha

 ZAHTJEVI I RJEŠENJA PO ZAHTJEVIMA ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

 >Služba predsjednika

 >Glavni administrator

>Službe predsjednika i Glavnog administratora

>Skupštine opštine

>Sekretarijata za urbanizam, stambeno komunalne poslove i saobraćaj

>Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti

>Sekretarijata za finansije i privredu

>Direkcija za imovinu

>Komunalne policije

>Službe zaštite

sha 

 UGOVORI

sha 

 Javna nabavke

sha 

IZVJEŠTAJI I PROGRAMI RADA ORGANA UPRAVE OPŠTINE MOJKOVAC

- Program rada Sekretarijata za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj za 2024. godinu

- Izvještaj o radu Sekretarijata za urbanizam, stambeno komunalne poslove i saobraćaj za 2023. godinu

- Program rada Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj za 2021. godinu

- Izvještaj o radu Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj za 2020. godinu

- Program rada Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj za 2020. godinu

- Izvještaj o radu Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj za 2020. godinu

sha 

Javna preduzeća, ustanove (planovi, programi, izvještaji)

sha

PLAN INTEGRITETA OPŠTINE MOJKOVAC 2022-2024.

PLAN INTEGRITETA OPŠTINE MOJKOVAC 2020-2022. 

Odluka o usvajanju Plana integriteta Opštine Mojkovac

PLAN INTEGRITETA OPŠTINE MOJKOVAC 2018-2020.

Rješenje o određivanju menadžera integriteta (odgovornog lica za sprovođenje i izradu plana integriteta)

Rješenje o formiranju radne grupe za pripremu i izradu Plana integriteta za period 2018-2020

 Odluka o usvajanju Akcionog plana za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou 2018.

Akcioni plan za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou 2018.

Uputstvo za postupanje po prijavi za korupciju i evidencija prijava korupcije

sha

 

 

© 2024 Bild studio